• Jag har en liten uppfödning av Shetland Sheepdog.

    Målet är att få fram mentalt och exteriört sunda, rastypiska hundar.